Om Visit Haninge

VISIT HANINGE IDEELL FÖRENING

Kom med och utveckla besöksnäringen i Haninge!

Föreningen Visit Haninge bildades i augusti 2013. Haninge kommun ställde sig positiva till att näringen organiserade sig. Under det första verksamhetsåret ingick föreningen ett samarbetsavtal med kommunen gällande utveckling av besöksnäringen.

Föreningen verkar för ett ökat samarbete mellan företagare, föreningar, organisationer samt med Haninge kommun.

Vi strävar efter att lägga upp klara och mätbara mål som kan utvärderas och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen för ett hållbart, tryggt och effektivt Haninge, där vi slår vakt om en bra livsmiljö och vår unika natur- och kulturmiljöer.

Vår målsättning är att:

  • initiera, driva och stödja projekt och aktiviteter som utvecklar företag och föreningar med intressen inom besöksnäringen.
  • i samarbete med Haninge kommun, föreningar och näringsidkare bidra till utvecklingen av befintliga och nya attraktiva besöksmål.
  • i samarbete med Haninge kommun profilera kommunen och utveckla en gemensam informationsplattform www.visithaninge.se
  • utveckla samarbete med organisationer i kommunen såsom Nyföretagarcentrum, Komvux etc.
  • utveckla nätverk och bistå medlemmarna med information samt viss rådgivning och service.

 

Vill du bli medlem eller veta mer?

Kontakta oss: info@visithaninge.org

 

Visit Haninge Ideell Förening

Adress: c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

E-post: info@visithaninge.org

Org nr: 802475-5640 Bankgiro: 255-3287