Medlemmar och samarbetspartners

VISIT HANINGE IDEELL FÖRENING

Medlemmar

 

Föreningen har under verksamhetsåret 2016 haft 56 medlemmar vars medlemsansvariga kommer att kallas till nästa årsmöte.

 

Vill du bli medlem eller veta mer?

 

Kontakta oss: info@visithaninge.org

 

Samarbetspartners

 

Föreningen har under sina första verksamhetsår koncentrerat sig på att utveckla samarbetet med Haninge kommun. Kommunen har under 2016 ändrat hela sin Näringslivs- och Marknadsorganisation och beslutat om en ny Näringslivsstrategi. Föreningen är i färd med att förankra besöksnäringsfrågorna i den nya strategin.

 

 

 

 

 

 

 

Visit Haninge Ideell Förening

Adress: c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

E-post: info@visithaninge.org

Org nr: 802475-5640 Bankgiro: 255-3287